»Faldefærdig rønne« synger på sidste vers

Nu er det endelig ved at være slut med det gamle faldefærdige hus, der ligger midt i Brandelev. Familien mangler kun nogle få tilladelser fra kommunen, så kan arbejdet gå i gang.

I gennem mange år har det lignet en ruin, men en kamp mellem ejerne, Kenneth Lauridsen og Helen Tepers, og Næstved Kommune , der kulminerede i februar 2013, forsinkede det projekt, som nu ser ud til at komme i gang.

Landzonetilladelsen er sendt i nabohøring frem til 21. marts. Det er forstadiet til den egentlige byggetilladelse, der betyder, at familien kan komme i gang med nedrivningen.

– Vi har fået nedrivningstilladelsen, og jeg kan ikke se, der skulle være noget problem i høringssvarene, siger Kenneth Lauridsen.

Tidligere har naboerne bakket kraftigt op om familien og har støttet dens ønske om at bygge noget nyt.

Det er over et år siden, at Næstved Kommune frafaldt kravet om, at huset skulle renoveres. I mellemtiden har Kenneth Lauridsen og Helen Tepers boet i et lejlighed, de indrettede i en ladebygning.