Efter tilsyn på plejecentre: Dokumentationen skal være nemmere og ordblindevenlig

Socialudvalget er blevet er blevet forelagt de tilsynsrapporter, som er blevet udarbejdet ud fra uanmeldte besøg på kommunens plejecentre i 2022. Nu undersøges mulighederne for at benytte digitale hjælpemidler, når de ansatte skal foretage dokumentation.

Efter tilsyn på plejecentre: Dokumentationen skal være nemmere og ordblindevenlig

Socialudvalgets formand Michael Perch (S) har henstillet til, at udvalget undersøger og drøfter mulighederne for at implementere digitale hjælpemidler, der kan gøre dokumentationen lettere - især for de, som har skrivevanskeligheder.

Foto: Kenn Thomsen
<p>Socialudvalget fik til tirsdagens udvalgsmøde fremlagt tilsynsrapporter fra Næstved Kommunes 14 pleje- og omsorgsboliger fra 2022. Overordnet ser det fornuftigt ud. Men der er fortsat mangler, når det kommer til dokumentationen.</p>