Debat: Tang eller strand?

Der er fortsat massive problemer med tang på Vesterhave Strand. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Helle Jessen mener, det vil være oplagt, at de går i gang med at undersøge, om man kan etablere en ny strandlinie og derved minimere ophobningen af tang.
Der er fortsat massive problemer med tang på Vesterhave Strand. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Helle Jessen mener, det vil være oplagt, at de går i gang med at undersøge, om man kan etablere en ny strandlinie og derved minimere ophobningen af tang.

Helle Jessen (S), formand Teknik- og Miljøudvalget, Havbakken 285, Karrebæksminde

Af artiklen i Sjællandske vedr. tang i Karrebæksminde kan man få det indtryk, at Teknik- og Miljøudvalget ikke interesserer sig for de massive problemer med tang på Vesterhave Strand – og som følger deraf heller ikke har fundet en løsning inden sommersæsonen.

Af TU´s dagsorden d 14. marts fremgår det, at udvalget her diskuterede problemstillingen og forholdt sig til resultatet af de undersøgelser, som det tidligere udvalg bestilte i efteråret 17.

Af rapporten fremgår det, at de mange mere eller mindre fantasifulde forslag til løsninger ikke havde nogen gang på jorden i den virkelige verden. Derfor må vi også i år fjerne tangen og kører den væk. Det betyder imidlertid ikke, at forvaltningen ikke løbende undersøger nye idéer, ligesom de udveksler erfaringer med andre kommuner, der har samme problem.

Til gengæld viser rapporten, at såfremt man anlægger et trekantet strandstykke mellem molen og stranden, så kan man forhindre, at tangen samles i hjørnet, hvor den rådner og lugter. Rapporten siger dog også, at man derved risikerer at eksportere tangen ind i havnen.

Såfremt det fremover alene er Teknik- og Miljø – bistået af de to grundejerforeninger, der ejer stranden -, som skal bære udgifterne til strandrensning, så vil det være oplagt, at vi går i gang med at undersøge, om vi kan etablere en ny strandlinie og derved minimere tang-ophobningen.

Denne løsning er ikke billig, men til gengæld er den mere langtidsholdbar. Hvis vi ud i al fremtid skal forvente at bruge et sted mellem 500.000 og 1 mill kr. hvert år på at rense stranden, så kan det måske trods alt i det lange løb vise sig at være en god investering.

Så mens Næstved Havn diskuterer med sig selv, om de vil eller kan bidrage til økonomien, så modnes idéen om at udligne strandlinien og lukke hjørnet ved molen mere og mere.