Debat: Skal børnene ikke bevæge sig?

Bevægelse har stor betydning for børn og unges trivsel.

Bevægelse har stor betydning for børn og unges trivsel.

Bevægelse har stor betydning for børn og unges trivsel.

Foto: Kenn Thomsen

I avisen den 30. september kan man læse, at under halvdelen af landets folkeskoler opfylder lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse, som blev indført med folkeskolereformen i 2014. De 45 minutters bevægelse i løbet af hver skoledag skal styrke børn og unges sundhed og læring. Samtidig har bevægelse stor betydning for børn og unges trivsel, og nedsætter risikoen for inaktivitet og overvægt. Det bør være del af enhver skolelærers basalviden.