Debat: Et er søkort at forstå, et andet skib at føre

Foto Thomas Olsen 110619
 <newline/>KRISTIAN SKOV-ANDERSEN HAVNEFORMAND N®STVED - NY ERHVERVSHAVN P YDERN®S
Foto Thomas Olsen 110619 KRISTIAN SKOV-ANDERSEN HAVNEFORMAND N®STVED – NY ERHVERVSHAVN P YDERN®S

Lars Hoppe Søe og Klaus Eusebius Jakobsen på vegne af Den radikale byrådsgruppe

Det er »in«, i læserbreve og artikler om havnen, at citere biblen og Det Gamle Testamente.

Og det er smart, for de færreste forstår ordene. Men meningen bag hos Keld Stilling (Sjællandske den 15. januar 2021) var dog klar:

Nemlig, at de radikale er alt for langsomme til at skifte mening. Her om vores holdning til havnen.

Det er næsten helt befriende ord om og for os Radikale, der ellers altid beskyldes for at ville »både-og«, og »på den ene side og på den anden side« og, et »ja er et nej, og et nej et ja!«.

Nu viser det sig, at det faktisk ikke er tilfældet, men at vi tænker os om og måske derfor også bruger mange ord, før vi tager stilling – ja det er rigtigt. Vi vil forstå, før vi fører.

Og det er der vel ikke noget galt i?

I forbindelse med borgmesterens seneste melding, siger vi i Radikale Venstre, at vi egentlig nu – og i øvrigt i mange år – har ment, at havnen ikke er rentabel (heller ikke set i lyset af, at det de sidste par år går en »my« bedre), at vi gerne så spændende byudvikling på de dejlige områder ved havnekajen til glæde for mange borgere, at vi ikke kan se, at en havnudflytning af nuværende havn (til Appenæs) kan bære de store omkostninger, den vil medføre (og hvem skal så betale?), at en eventuel havneplacering af en enkelt kaj ved Appenæs næppe kan foretages, uden at det vil medføre meget store omkostninger for for eksempel flytning af sejlklubben med mere. Og spørgsmålene hober sig bare op.

Vi stiller os ikke udenfor, hvis det er det, der skal diskuteres – vi er allerede med i havnebestyrelsen og i styregruppen – vi deltager som sædvanlig gerne i beslutningsprocsserne og forhandlingerne og på den måde give vore besyv med i disse vanskelige sager.