Debat: Drikkevand uden pesticider?

Næstved Kommune: De sidste par uger har der i medierne været en del historier om fund af pesticider i vores drikkevandsboringer. Det er en tilbagevendende historie, og hver eneste gang er problemet blevet større!

Det er ikke længe siden, at Enhedslisten rejste sagen omkring kommunens brug af pesticider, da Næstved Kommune indtager en kedelig førsteplads, som den kommune med det højeste forbrug af pesticider i den kommunale drift. Hvis man ønsker, fortsat at kunne få drikkevand uden pesticider, så er det et problem, som vi skal handle på nu.

Da Næstved Kommune i sidste uge vedtog en ny naturpolitik, foreslog Enhedslisten derfor, at alle de arealer, som kommunen forpagter ud, skal drives uden brug af pesticider. Desværre var der ikke andre partier end Enhedslisten og SF, som havde den holdning.

Ikke engang Enhedslistens forslag om at kommunens arealer som hovedregel skulle drives uden pesticider, kunne samle flertal i byrådet! Vi mener, at det er alt for vigtigt et problem til at vente.

Derfor går Enhedslisten bl.a. til valg på at få skåret forbruget af pesticider på kommunens arealer ned til nul. Så vores børn og børnebørn også kan have rent drikkevand.

Susanne S. Tariq, Tommy Lindegaard, Ninna Buechek Bay, Peter Wittrock, Hanne Holse, Simon Mundus og Steen Rasmussen

Byrådskandidater for Enhedslisten