De perfekte rammer til hundene – og os

Foto: Bjørn Armbjørn