Vores Sorgenfri: Irma kan sagtens blive på Nordtorvet

Borgergruppen skyder ejerkredsens argumenter for en helhedsplan for Sorgenfri Torv ned – og opfordrer samtidig til dialog.

SORGENFRI TORV Borgergruppen Vores Sorgenfri, der yderst helhjertet går imod den omtalte helhedsplan for Sorgenfri Torv, ønsker dialog med ejerkredsen og løsninger, alle kan være tilfredse med. Samtidig med, at man helt skyder ejernes argumenter for en helhedsplan ned.

Når torvet er så misligeholdt og i dag uegnet til butiksdrift, skyldes det, at torvets ejere ikke har foretaget de nødvendige og løbende forbedringer hen over årene.

"Ejerkredsen har jo sparet gennem mange år, og derfor er det helt forståeligt, at 15 forretningsdrivende kræver handling," siger Susanne Bisgaard, Vores Sorgenfri, til Det Grønne Område, og antyder, at butikkerne vist ikke helt er så enige, som de giver udtryk for det brev til kommunalbestyrelsen, der er omtalt i avisen i dag:

"Vores Sorgenfri har som led i bestræbelserne for at stille en diagnose for Nordtorvet ført fortrolige samtaler med en række butiksindehavere. Vi respekterer butikkernes fortrolighedsønske, men kan umiddelbart genkende brevets konstatering af, at butikkerne ikke er enige om alle detaljer," siger hun.

Susanne Bisgaard giver ikke meget for de ekspertudtalelser, som ejerkredsen fremhæver i argumentationen for, at Nordtorvet skal rives ned og opføres påny.

"Analyser og specialistudsagn, hvor ejerkredsen er opdragsgiver, bør ses som et partsindlæg," siger hun:

"Detailhandelsanalysens grundlag er os ganske bekendt, og vurderingen af, hvad der er tilstrækkeligt grundlag for lønsom butiksdrift er en vurderingsmæssig sag. De forretningsdrivende klager ikke. At ejerkredsens forsømmelighed med hensyn til vedligehold forårsager butikslukninger, undrer heller ikke. At genudlejning ikke er mulig, undrer ej heller. Når lejekontrakterne har meget begrænset løbetid, begrænser det helt naturligt attraktiviteten."

Irma ønsker at flytte fra Nordtorvet til Sydtorvet – for at få tidssvarende lokaler. Men det er slet ikke nødvendigt, mener man i Vores Sorgenfri. Man anerkender dog Irmas behov for større butiksareal. Irma kan sagtens få mere plads på Nordtorvet, mener Susanne Bisgaard:

"Vi foreslår udvidelser, der i videst muligt omfang bevarer Nordtorvet, men samtidigt tilgodeser en sammenhængende udvidelse af Irmas lokaler. Vi anser det angivne arealområde som egnet for Irmas ønskede udvidelse, og vi foreslår, at en anerkendt, dygtig arkitekt udformer den ydre arkitektur og i samarbejde med COOP's erfarne specialister designer et nyt Irma efter retningslinjerne for "det nye Irma"," siger hun.

I forslaget fra Vores Sorgenfri forbliver Irma i de nuværende lokaler, som udvides ved inddragelse af et par af de øvrige butikslejemål.

Borgergruppen mener også, at man sagtens kan isolere sig ud af de udfordringer, som bygningerne har. Tagene over butikkerne kan forsynes med udvendigt isoleringslag og nyt tagpap. Og man kan sagtens bytte de nuværende karnapvinduer ud med moderne energiruder, mener man.

Der er alt for få parkeringspladser på Nordtorvet. 19 mod de 44, som kommunen siger, at der skal være. Det løses ved, at torvets ejere forhandler med Banedanmark om overtagelse af et areal øst for bygningerne på torvet.

"Der kan skabes plads både vinkelret til parkering og til den gennemgående cykelsti, benævnt 'Kirkestien'. Derved kan der på enkel vis etablers mindst 25 p-pladser, således at antallet når op på de krævede 44," siger Susanne Bisgaard.

I det hele taget mener Vores Sorgenfri, at helhedsplanen, hvor der bygges på både Nord- og Sydtorvet, direkte er en hån mod Sorgensfris borgere.

"Ejerkredsens nuværende forslag til løsning for Nordtorvet er en hån mod Sorgenfri, når modstanden mod Polititorvet, som det foreslåede byggeri skal arve stil og størrelse fra, er blevet så skidt modtaget. Majoriteten af de tilkendegivelser, der er kommet, er endog meget negative. Selv politikerne synes at fortryde," siger Susanne Bisgaard:

"Vi tænker, at det viser ejerkredsens mangel på lydhørhed for løsninger, som går i sorgenfriborgernes retning. Vores Sorgenfri stiller derfor forslag til en udviklingsplan for stationsområdet, som allerede er sendt til borgmesteren og byplanudvalget. I skrivelsen koncentrerer vi os om udfordringer og løsninger for Sorgenfri Torv. Forslaget et udarbejdet med deltagelse af flere arkitekter og en bygningsingeniør," siger hun – og slutter med en opfordring til ejerne:

"Der er stadig mange uprøvede løsningsmuligheder for udviklingen af Sorgenfri Torv – både Nordtorvet og Sydtorvet. Dialog er et godt udgangspunkt, og den kunne måske tage udgangspunkt i behov, ønsker og muligheder for hele Sorgenfri snarere end blot Nordtorvet. Lars Mathiesen & Co., lad os nu gennem dialog finde løsninger sammen, som vi alle kan være tilfredse med."