Ukrainske flygtninge placeres i Lykkens Gave

Kommunen forventer primært kvinder, børn og ældre. Politisk enighed om at huse flygtninge på det tidligere plejehjem på Fuglevadsvej.