Tak for pengene – send flere

Miljøminister Connie Hedegaard var på besøg i Kulturhuset, da der i onsdags var præsentation af et storslået projekt for beskyttelse og restaurering af Mølleåen. Projektet er ikke så konkret endnu, men det ligger allerede fast, at der ikke er nok penge ti

Foto: Peter Hansen

GRØNNE PENGE Der var vel besøgt i Stuckenbergsalen i Lyngby Kulturhus i onsdags. Miljøminister Connie Hedegaard (K) var på besøg for at være med til at præsentere et storstilet projekt, der går ud på at restaurere og beskytte Mølleåen og de omkringliggende omgivelser. Projektet har foreløbig fået tildelt 15 millioner kroner ud af den såkaldte "Miljømilliard", som Miljøministeriet har sat af til miljøarbejde. "Jeg er glad for, at vi nu kan sætte fokus på et område, der kommer folk til gavn, hvor de bor. Mølleåen og den omkringliggende natur er til gavn for rigtig mange mennesker, og derfor er det også vigtigt, at befolkningen og kommunerne bliver inddraget i projektet," sagde Connie Hedegaard fra talerstolen. Også Lyngby-Taarbæks borgmester Rolf Aagaard-Svendsen (K) var blandt talerne, og han så også yderst positivt på det arbejde, der kan laves for pengene. "Vi glæder os nu til at kaste os over det konkrete arbejde med projekterne. Vi er glade for samarbejdet med de omkringliggende kommuner og vi er glade for pengene vi har fået til arbejdet," sagde Rolf Aagaard-Svendsen. Han påpegede dog også, sammen med Furesø Kommunes borgmester Jesper Bach i øvrigt, at de 15 millioner kroner ikke er nok til at gennemføre de projekter, som der er i støbeskeen i øjeblikket. Tre delprojekterSelvom der, som nævnt, ikke er besluttet noget konkret endnu, er der blevet kigget nærmere på tre delprojekter, som hver især kan skabe bedre miljø i og omkring Mølleåen. Det første delprojekt handler blandt andet om at få mere vand i Mølleåen, hvilket man kan gøre ved at lede renset spildevand ud. Spildevandet skal dog renses grundigt inden det skal ud i åen, og det er dyrt. Delprojekt to handler om naturen omkring Mølleåen. Det kunne for eksempel være at få bedre passage i Mølleåen, hvor buske og træer har spærret den, men det handler også om at beskytte dyre- og plantelivet. Endelig er der delprojekt tre, der blandt andet går ud på at omlægge åens forløb på visse strækninger, for at gøre vandet renere med en bedre gennemstrømning. Ifølge projektleder Ida Dahl-Nielsen, vil man kunne gå i gang i løbet af 2008-2009, men først skal kommunerne omkring Mølleåen, i samarbejde med en række organisationer, finde ud af hvilke dele af projekterne, der skal og kan realiseres for de 15 millioner kroner.