Masser af gæster til åbent hus hos letbanen

Stor interesse for at se de tog, der fra 2025 skal i drift på letbanen

Åbent hus gav myldretid i letbanen
Foto: Søren Hytting