Her ligger de nye institutioner

Men kun på den korte bane, fastslår formanden for Dagtilbudsudvalget, Simon Pihl Sørensen. Den nye plan for dagtilbuddene i fremtiden indeholder mindst fire nye institutioner.

Foto:
Simon Pihl Sørensen ved den græsplæne på Geels Plads, hvor der skal placeres en ny, midlertidig daginstitution. Foto: Lars Schmidt Foto: Lars Schmidt

Det varer noget, før den lille håndfuld planlagte nye daginstitutioner kan holde indvielse for børn, forældre og personale. Flere år faktisk.

Og i dét tidsrum vokser ventelisten til en daginstitutionsplads, hvis der ikke gøres noget. 400 pladser vil kommunen mangle om tre år, hvis man bare lader stå til.

Men noget gøres der. På den korte bane handler det om merindskrivning og midlertidige daginstitutioner. På den lange bane om fire-fem nye daginstitutioner rundt om i kommunen.

De nye institutioner placeres i Mølleåparken, bag Lundtoftehallen, ved Virum Skole og ved vandtårnet på Dyrehavegård, og så forhandles der om at overtage en eksisterende ejendom i Virum og gøre den til daginstitution.

Den kortsigtede plan om midlertidige institutioner handler om en forlængelse af Trinbrættet og Kastaniely som midlertidige institutioner. Og om en helt ny og stor midlertidig institution på Geels Plads i Virum, hvor der skal være otte grupperum.

Samtidig har man dog helt skrinlagt en plan om en midlertidig institution på Kongevejens Skole.

Alt det besluttede man på sidste uges møde i Dagtilbudsudvalget.

Holder fast i planen

”Vi er på bagkant, og det er svært for forvaltningen at agere med den zigzagkurs, der har været ført. Derfor har vi nu lavet en plan, som vi holder godt fast i,” siger formanden for Dagtilbudsudvalget,” Simon Pihl Sørensen (S), til Det Grønne Område:

”Vi har afsøgt en lang række muligheder for midlertidige institutioner, som – sammen med merindskrivning – er det, der skal til lige nu og her. Men merindskrivning kan ikke blive ved med at fortsætte. Som ny formand kan jeg ikke acceptere, at vi kører med merindskrivning mere end højst nødvendigt. Vi kører med speederen helt i bund,” siger han – og fortsætter:

”Vi har sendt det signal, at vi gerne ser processen speedet op. Vi skal have ordentlige høringsprocesser, men nogle processer er simpelthen for lange. Det kræver, at vi som politikere holder fast. Og det gør vi. Det er vigtigt for alle at forstå, at det er en bunden opgave, vi har. Vi skal finde pladser til vores børn, så deres forældre kan passe deres arbejde og få familielivet til at fungere, og vi skal ud af merindskrivningerne, så personalet kan få ordentlige arbejdsbetingelser og børnene ordentlige rammer.”

Geels Plads

Den store kanin, som Dagtilbudsudvalget tog op af hatten i sidste uge, var en ny, midlertidig institution på Geels Plads ved Fuglsanggårdskolen – i skikkelse af en pavillonløsning, som placeres på den store græsplæne på hjørnet af Geels Plads og Askevænget meget tæt på skole og andre daginstitutioner.

”I den bedste af alle verdener ville vi ikke lægge en institution dér. Men alle må bidrage. Hvis vi ikke var fuldt udbygget, og hvis vi ikke var på bagkant, kunne vi måske finde på noget andet. Der kommer høringsproces og lokalplan. Vi skal nok lytte til borgerne, men alle må bidrage til, at vi får passet vores børn,” siger Simon Pihl Sørensen og skyder på, at institutionen skal være i brug i tre år.

Han er opmærksom på, at eventuelle naboprotester vil kunne stoppe eller forsinke processen.

”Planen er så holdbar, at der er muligheder for at imødekomme nogle protester. Men hvis der forsvinder otte grupperum på Geels Plads, det kan vi ikke holde til. Det kræver beslutningskraft, men planen er mere holdbar end tidligere. Derfor siger jeg også til borgerne i Virum, at det her må vi kunne gøre sammen i en overgangsperiode. Vi tager lidt af et grønt areal, men det er til alles bedste,” siger Simon Pihl Sørensen:

”Det ligger fornuftigt trafikalt, tæt på skolen og centralt i Virum. Vi skal nok passe på området og det store egetræ derude. Det er en fælles opgave for os alle sammen. Når det har midlertidig karakter, tænker jeg, at det må vi kunne finde ud alle sammen.”

Permanente institutioner

Simon Pihl Sørensen understreger, at man fra kommunens side fortsat hellere kigger på permanente løsninger end midlertidige.

”Vi kigger stadig på permanente institutioner. Der er sat penge af i Lundtofte lige bag Lundtoftehallen, og på Dyrehavegård omkring vandtårnet,” fortæller han:

”Vi har sonderet alle muligheder og ligger i konkrete forhandlinger i et færdigt byggeri i Virum. Det ser ud til at kunne lykkes, men der skal være ombygninger. Der kan være daginstitution med legeplads og det hele. Det kan blive en rigtig, rigtig god løsning. Og der kommer en daginstitution ved Virum Skole, men i en noget anden udgave end, hvad planen oprindeligt var.”

”Og så må jeg sige, at de midlertidige løsninger kun skal være midlertidige, og det hvad enten det er Trinbrættet, Kastaniely eller den nye på Geels Plads,” siger Simon Pihl Sørensen.