Godt nyt: Langt færre ledige stillinger i ældreplejen

Af: Karen Marie Pagh Nielsen (SF) og Dorthe La Cour (K), hhv. formand og næstformand for Ældre- og Omsorgsudvalget

ÆLDREOMSORG Som nyt formandskab for Ældre- og Omsorgsudvalget var vi for nylig på besøg i Hjemmeplejen. Det var en rigtig god oplevelse. Vi mødte hjemmeplejens ledergruppe med afdelingsledere fra kommunens distrikter, og der var god mulighed for at spørge ind til de store udfordringer, som vi ved, der er på området.

2022 har været præget af rekrutteringsproblemer og covid, som har været medvirkende til mange ledige stillinger og et stort sygefravær. Med færre faste medarbejdere på job, bliver der løbet hurtigere, og borgerne oplever flere vikarer, ligesom det selvsagt går ud over arbejdsglæde og trivsel, når sådan en situation varer ved.

Derfor var det godt at høre, at kurven så at sige er knækket. Der er langt færre ledige stillinger i hjemmeplejen nu, end for bare et halvt år siden. Efter en massiv indsats siden sommeren 2022 er antallet af ledige stillinger i hjemmeplejen det seneste halve år faldet fra 43 i juli 2022 til 14 i marts 2023. Hjemmeplejen har i alt godt 250 faste månedslønnede medarbejdere og derudover en række timelønnede.

Det er virkelig godt nyt og værd at glæde sig over. Der er ingen tvivl om, at den positive udvikling og arbejdet med at få de nye kolleger med om bord har krævet en stor indsats og knofedt af både ledere og medarbejdere. Bravo!

Vi fik også et godt indtryk at, at det fungerer med at koordinere opgaverne i små faste teams, der møder ind og samles om morgenen og igen til frokost. Det er vigtigt for arbejdsmiljøet, da medarbejderne i den resterende arbejdstid er spredt ud over hele kommunes geografi.

Efter besøget i hjemmeplejen er vi ikke i tvivl om, at vi har en meget dedikeret ledergruppe, der sammen med dygtige medarbejdere knokler for at håndtere de mange udfordringer og levere den bedst mulige ældrepleje til vores borgere.

Ud over besøget i hjemmeplejen har vi taget hul på en besøgsrunde til plejehjemmene. Her er også store udfordringer med rekruttering og højt sygefravær. Kommunerne er, som snart alle ved, i underskud med faglært arbejdskraft til at tage sig af behandlings- og plejekrævende ældre med komplekse behov. Vi har f.eks. ældre med mere end 7 forskellige diagnoser på vores plejehjem, og hvor sygdomsforløbet for den enkelte ændrer sig på den korte tid, de fleste bor der. At holde styr på korrekt medicinering og øvrig nødvendig pleje og omsorg forudsætter vigtige sundhedsfaglige kompetencer. Det er fokusområder, som medarbejdere og politikere i sagens natur er meget optaget af.

Finansministeriet har beregnet, at der på landsplan vil mangle i omegnen af 17.000 social- og sundhedshjælpere og -assistenter i 2030. Den uddannelsesmæssige udfordring er vi nødt til at løse i det brede fællesskab. Vi må yde vores bidrag til nødvendig efteruddannelse, ligesom vi skal gøre vores for at tilbyde gode uddannelsesforløb og eleverne.

Her kan vi glæde os over, at vores Uddannelsesteam på ældreområdet for første gang i flere år har helt fyldt op på alle de elevpladser, som Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at stille til rådighed. Vi håber, at vores mange elever får en god uddannelsestid, og at de får lyst til at blive ansat i vores ældrepleje, når de er færdiguddannet.