Færre politiske udvalg i Lyngby-Taarbæk

Antallet af udvalg skæres ned fra 11 til seks for effektivisere det politiske arbejde

Foto: Steen Trolle

Der bliver større kamp om formandsposterne end tidligere, når den nye kommunalbestyrelse i Lyngby-Taarbæk skal fordele opgaverne efter valget den 17. november. På mandagens kommunalbestyrelse blev det nemlig besluttet, at antallet af udvalg skal reduceres fra de nuværende 11 til seks udvalg.

Formålet er at gøre det politiske arbejde mere effektivt. I dag skal sager ofte på rundtur i flere udvalg, men ved at slå en række udvalg sammen, vil mange sager kunne behandles færdigt i et udvalg.

De seks nye udvalg får disse titler, hvor de gamle udvalg er nævnt i parantes:: Økonomiudvalget

(Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget) Teknik- og miljøudvalget

(Teknisk udvalg, Byplaudvalget, Miljøudvalget og Kommuneplanudvalget). Social- og sundhedsudvalget

(Det Sociale udvlag og Sundhedsudvalget) Kultur- og fritidsudvalget

(Biblioteks- og Kulturudvalget samt Fritidsudvalget) Børne- og ungdomsudvalget

(Børneudvalget) Strategiudvalget

Det sidste udvalg er en nyskabelse. Udvalget skal arbejde med kommuneplanstrategier og udvikling på tværs af traditionelle forvaltningsområder.

"Det kan for eksempel dreje sig om strategi for borger- og brugerindragelse, udvikling af administrative styringsmodeller, tværgående initiativer vedrørende miljø og sundhed, klimastrategi, og løbende udvikling og opfølgning for god politisk ledelse," forklarer kommunen i en pressemeddelelse.