Ensretning af hovedgaden

Debat: Ensretning af hovedgaden

Kaj Ramsløv, Jægersborgvej 74, 2800 Kgs. Lyngby.

Den 3. marts 2023 har DGO to forskellig rettede indlæg om biltrafik på Lyngby Hovedgade. Alexander Halberg Binnerup ønsker bilerne væk, i hvert fald i sommermånederne, mens Ulf Neitzel ønsker at bevare bilkørsel på Lyngby Hovedgade uændret.

Jeg færdes selv på Lyngby Hovedgade både som bilist, cyklist og fodgænger. Især livet som cyklist finder jeg udfordret, når man skal sno sig mellem biler parkeret i begge vejsider samtidig med bilkørsel i begge retninger, hvor desværre ikke alle bilister er lige flinke til at tage hensyn til cyklister.

For at tilgodese de forskellige gruppers ønsker foreslår jeg, at Lyngby Hovedgade gøres ensrettet f.eks. fra Nørgaardsvej til rundkørslen ved Jernbanevej.

Herved vil bilerne stadig kunne køre på LH, omend måske i lidt mindre omfang, der vil blive mere plads til cyklister, så det bliver mere sikkert at færdes som cyklist, samtidig med at den mindre biltrafik vil give en renere luft til glæde også for fodgængere og udendørs cafégæster.