Unge vil have en stemme: – Hvis ældreråd er et krav, hvorfor er ungeråd så ikke?

De unge i Lejre Kommune vil have en stemme – og de bakkes op af kommunalbestyrelsen, der har nedsat både et ungekulturråd og en ungekulturpulje.

Unge vil have en stemme: - Hvis ældreråd er et krav, hvorfor er ungeråd så ikke?
Foto: Ea Lykke Schausen

Det er vedtaget ved lov, at hver kommune skal nedsætte mindst ét ældreråd, der har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og politikere i sager, der vedrører de ældre. Men det samme gør sig ikke gældende for de unge. Det ønsker en gruppe unge ildsjæle fra Lejre Kommune at ændre på – og de starter med at sætte et eksempel i egen kommune.