Partier fremhæver løft af kernevelfærden

Lejre Kommune: Vi har samlet et udpluk af reaktioner på aftalen om Lejres 2022-budget fra forligspartierne.

Venstre

Venstre valgte som det eneste parti i Kommunalbestyrelsen at tage forbehold, da det første budgetudkast blev sendt i høring. At Lejres største parti nu er en del af den endelige aftale skyldes ifølge gruppeformand og borgmesterkandidat, Tina Mandrup, at ”størstedelen af de nye forslag, vi bragte til bordet, kom med”.

– En målrettet indsats for skolebørn, der får konstateret ordblindhed, var et must for os og efter drøftelser om måden, hvorpå det kan ske, nåede vi hinanden med en "Indsatsgaranti", der betyder, at børn og forældre nu ved, at der inden for fire uger efter et barn et diagnosticeret ordblind, skal iværksættes en handlingsplan. Vi kom også med en gammel "Venstre-traver"; en ny daginstitution i Gevninge, som erstatning for den nedslidte idrætsbørnehave, Myretuen. Endelig kom vi med forbedrede vilkår for idrætten – trænerkurser, tilskudsmidler og en kunstgræsbane i Kirke Hyllinge, siger Mandrup, der også nævner styrkelsen af ældreområdet.

Også den nye daginstitution i Gevninge udløser glæde hos borgmesterkandidaten.

– Den (daginstitutionen red.) skal opføres i forbindelse med et multihus omkring Trællerupskolen/-hallen. Den lokale initiativgruppe bestående af frivillige kræfter agter at hive mange fondsmidler hjem til det samlede projekt, og de står nu langt bedre hos fondene i og med, at Lejre Kommune nu har afsat minimum 30 mio. til projektet. Det glæder mig overordentligt.

De Radikale

Ikke så overraskende har De Radikale valgt at sætte pennen til aftalen om næste års budget på grund af prioriteringen af de ekstra 7,5 millioner kroner til kommunens skolebørn.

– For Radikale Venstre er skolerne en af kommunernes vigtigste institutioner, og når vi ønsker at sikre, at skolerne har en reel mulighed for at bedrive god undervisning og trivsel, så er der noget økonomi, som skal danne afsættet, og det er det mulighedsrum vi efter vores mening øger markant, siger Thomas Bisgaard, formand for Udvalget for Børn og Ungdom og spidskandidat.

Den radikale gruppeformand fremhæver samtidig de tre nye daginstitutioner, der skal bygges for at kunne rumme det støt stigende antal børn i Lejre Kommune. Blandt andet i Gevninge.

– I forbindelse med et af de seneste kommunalbestyrelsesmøder fandt vi penge til pavilloner. Men det er ikke en permanent løsning, så det næste er, at vi får noget nyt i pipelinen på den længere bane, fastslår han.

Dansk Folkeparti

I den anden side af salen erklærer Dansk Folkepartis gruppeformand og spidskandidat Ole Blickfeldt, at han er ”meget tilfreds” med den aftale den samlede kommunalbestyrelse har givet hinanden håndslag på. Spidskandidaten fremhæver først og fremmest de ekstra 7,2 og 7,5 millioner kroner til henholdsvis kommunens ældste og yngste.

– Ældreområdet er Dansk Folkepartis hjertebarn, så det er næsten været en halsløs gernings, hvis ikke vi havde skrevet under på det her budget. Samtidig glæder vi os meget over prioriteringen på skoleområdet, siger Ole Blickfeldt, der ligesom Venstre nævner indførelsen af en garanti, der skal sikre, at ordblinde får den nødvendige hjælp i tide.

DF’eren nævner samtidig en tiltrængt modernisering af Gevninge beboerhus og bibliotek.

– Bygningen er meget nedslidt, og jeg har boet i kommunen i så mange år, at jeg ved, det har været et stort ønske hos bylauget gennem en lang årrække, fortæller Ole Blickfeldt.

Enhedslisten

Enhedslisten peger på at det er lykkedes at finde ekstra penge til nye initiativer på Lejres veje som én af grundene til, at partiet er en del af aftalen.

– Vi har fået ekstra penge til trafiksikkerhed, nemlig to millioner kroner, der blandt andet skal sikre bedre forhold for vores cyklister, siger gruppeformand og spidskandidat Ivan Mott.

Han fastslår i den forbindelse, at det er afgørende for Enhedslisten, at hele Kommunalbestyrelsen skal ”kæmpe sammen” om at finde flere forbedringer på klimaområdet i den kommende valgperiode.

Derudover nævner Ivan Mott ligesom de øvrige budgetparter løftet af ældre- og skoleområdet.

– Og så er vi tilfredse med til at skyde forslaget om et profitplejecenter til hjørne, så en ny kommunalbestyrelse efter valget kan tage stilling til spørgsmålet, siger Ivan Mott med henvisning til et forslag fra Venstre om, at der skal oprettes et friplejehjem i Lejre Kommune. Sidstnævnte blev ikke en del af budgetaftalen, men skal nu undersøges nærmere og siden hen på ny drøftes i Kommunalbestyrelsen.

SF

Hos SF lyder meldingen fra gruppeformand og spidskandidat Mikael Ralf Larsen, at det har været vigtigt for partiet at finde penge til et løft af varigt løft af driften

– Tidligere har vi tilbagerullet besparelserne på skoleområdet og indført minimumsnormeringer på børneområdet. Nu giver vi så både ældre- og skoleområde et ekstraordinært løft, så vi på den måde forbedrer vilkårene for den borgernære velfærd, siger SF’s gruppeformand, der også fremhæver de tre nye daginstitutioner som skal bygges i de kommende år.

Mikael Ralf Larsen erkender, at budgetaftalen ikke levner ret meget plads til klimaindsatsen målt i kroner og øre. I tråd med borgmester Carsten Rasmussen (S) mener han dog, at den grønne omstilling er allestedsnærværende i aftalen.

– Jeg havde da gerne set flere penge, men aftalen er ambitiøs, når det kommer til den grønne omstilling. Ikke i tal, men af teksten fremgår det netop, at klimaet griber ind i samtlige punkter i budgettet, siger han og fortsætter:

– Nu skal vi anlægge en ny kunstgræsbane i Kirke Hyllinge (i 2023 red.), og det er netop et godt eksempel på, at klimaet skal tænkes ind, så underlaget eksempelvis ikke bliver gummigranulat.

De Konservative

Mediecentret har forgæves forsøgt at få en kommentar til budgettet fra De Konservatives spidskandidat Grethe Saabye. På sin Facebookside er det dog først og fremmest de ekstra penge til ældre og børn, gruppeformanden fremhæver i aftalen.

– I C er vi først og fremmest oprigtig glade for de ekstra 7,5 mio årligt til skoleområdet, de 7,2 mio årligt til ældreområdet, en øget bevilling til vores erhvervsindsats, ekstra bevilling til trafiksikkerhed og cykelstier og flere andre vigtige prioriteringer. Noget af det koster ikke ekstra penge, men er vigtige indsatser, f.eks. at vi nu endelig har besluttet, at der skal laves en sundhedspolitik, som sætter retningen for vores nære sundhedsopgaver.

Budgettet har krævet en del talgymnastik, en vilje til bredt at give og tage – tak til alle kollegerne fra samtlige partier i kommunalbestyrelsen, skriver Grethe Saabye.

Sådan så det ud, da samtlige partier i Kommunalbestyrelsen i sidste uge underskrev aftalen om næste års Lejre-budget. Foto: Lejre Kommune.