Ønsker en fornyet høring om Degnejorden

Foto: Susanne Helmo
Knap 100 boliger på Degnejorden er alt for mange, mener Jan Adeltoft.
Knap 100 boliger på Degnejorden er alt for mange, mener Jan Adeltoft.

Allerslev: Lokalplanen for det grønne område, som kaldes Degnejorden, er af kommunen udset til at skulle bebygges med mange flere boliger og højere boliger end nabo områderne. Jan Adeltoft forstår ikke, hvorfor lokalplanen ser stort på at dokumenteret over 80 procent af de lokale beboere ønsker samme uændret befolkningstæthed det vil sige 60 boliger i blot én etage i højden og en tredjedel af boligerne som senior venlige.

Befolkningstilvækst

I Lejre og Allerslev vil de mange nye boliger – senest den kommende ombyggede Allerslev gl. skole, give en forøget befolkningstilvækst på over 1.000 mennesker.

Boligerne kommer fra 29 almene boliger på Rynkebjerggårdsvej, 29 på Allerslev Gamle skole, 37 på Valdemarsgård, 62 på Muninggården 1, 40 på Muninggården 2, 40 på Skråningen 1, 55 på Skråningen 2 og 95 på Degnejorden – i alt 387 nye boliger.

Trafik

Hvis befolkningstilvæksten stiger med godt 1.000 mennesker eller + 400 biler, må man alt andet end lige se i øjnene, at trafikken til og fra området dagligt bliver øget med 100 procent i ikke mindst Bygaden, mener Jan Adeltoft. Det bekymrer også ægteparret Dorte og Jan Adeltoft, der som bedsteforældre ønsker det bedste for de nye generationer.

"Allerede nu er trafikken i overkanten til en by af denne størrelse og der bliver bygget og bygget her omkring, men i ikke mindst Bygaden er der ikke taget højde for denne kommende 100 procent stigning", siger Jan Adeltoft.

Ingen seniorvenlige boliger

I Lejre kommune er en tredjedel af befolkningen pensionister. Derfor kunne man jo godt vælge at bygge seniorboliger på Degnejorden, fordi det ligger centralt i Allerslev, og fordi mange seniorer gerne vil have et mindre hus i blot én etage med en mindre have, mener Jan Adeltoft.

"Man bygger og bygger, siger Jan Adeltoft og slår ud med armene, men i den nye lokalplan står der intet om at en tredjedel ad boligerne bør være seniorvenlige boliger (det vil sige én etage) i dette område. Vi har mange beboere i byen her, som ikke længere kan bo i deres huse, men de må flytte til Hvalsø og Roskilde ud af deres netværk, og Bøgebakken er kun for personer, som ikke kan klare sig selv. Da kommunalbestyrelsen ikke vil bygge almene boliger for de lokale, kunne man bygge nogle andelsboliger. Kreditforeningerne vil ikke finansiere køb af boliger for seniorer, så en andelsbolig er eneste alternativ og så kunne flere sælge deres hus og bruge nogle af pengene på en seniorvenlig andelsbolig. Hvis man ser på befolkningsprognosen, så stiger antallet af Lejreborgere over 80 år i de kommende år. Alene i 2018 var der i alt 6000 personer over 65 år i Lejre Kommune".

Fyrtårn på 8,5 meter

I den reviderede lokalplan, som Teknik og Miljø har sendt ud for Degnejorden, fastholdes 95 boliger i op til halvanden etage og dertil kommer fælleshuset, et fyrtårn på 8,5 meters højde. Skorstenen på en fælles kedelcentral er der ikke angivet højden for.

Jan Adeltoft har boet i Lejre-Allerslev i snart 40 år og brænder for at bibeholde den grønne natur, som er kendetegnet for det skønne område. Selv om der kommer flere beboere, bør området udformes, så det fortsat er en landsby, synes han. Han ønsker ikke, det skal være en by med tætpakkede boliger

"Men jeg har nærmest opgivet at få politikerne til at ændre deres nærmest allerede vedtagne lokalplan, til trods for over 80 procent modstand".

Jan Adeltoft har på websitet lejreby.dk registreret de mange gange, Lejres kommunalbestyrelse vedtager nye lokalplaner med henvisning til, at de har afholdt de lovpligtige høringer. Han nævner som eksempel i flæng Lejre-Allerslev, Kirke Hyllinge, Hvalsø, Abbetved og så videre.

Skindemokrati

"Politikerne i Lejre praktiserer demokratur, som er betegnelsen for skindemokrati, de lytter, men gør som de politisk syntes er rigtigt. Vores eneste chance er at gennemføre et borgerdemokrati som i Schweitz og Frome i England. Dette er årsagen til, at vi har politikerlede", slutter den ellers positive og humanistiske Jan Adeltoft.