Lokal landmand stiller op til formand for nationalparken

Den økologiske landmand Michael Svane stiller op til formand for Nationalpark Skjoldungernes Land – og det med støtte fra lokale borgere og lodsejere.

Lokal landmand stiller op til formand for nationalparken

Senest til udgangen af april skal Nationalpark Skjoldungernes Land have ny formand – og her mener en gruppe lodsejere og borgere i nationalparken, hovedsagelig med mindre jordtilliggender, enkeltmedlemmer af bylaug, Gevninge-halvøens Udviklings Forum (GHUF) og naturfolk, at valget bør falde på den lokale landmand Michael Svane, der stiller op til formandsposten.

– Vi anerkender til fulde det store arbejde som afgående bestyrelsesformand Lars Vedsmand har stået for gennem hans to perioder i otte år. Vi anerkender også den nu afgående bestyrelses arbejde med den nye fem-års plan for nationalparken, skriver gruppen i en pressemeddelelse og fortsætter:

– Men, når det så er sagt, er der også plads til nye typer af udvikling for den kommende periode. Bestyrelsen og formanden skaber resultater gennem samarbejde, det er klart. På det punkt har Michael Svane gode kompetencer at trække på. Senest som formand for GHUF, samt medlem af LAG Fjordlandets bestyrelse.

Et tæt samarbejde

Michael Svane driver det 48 hektar store økologiske landbrug Hesselbjergaard mellem Kattinge og Kornerup, og han er allerede på flere måder engageret i samarbejde med Nationalparken. Mest kendt er trækfærgen, som er en del af Skjoldungestien og som går gennem Michaels ejendom.

Derudover har han en række bestyrelsesposter på sit CV, herunder som tidligere bestyrelsesmedlem i Sjællands Familielandbrug, tidligere næstformand i Landbrug og Fødevarers Økologisektion, nuværende medlem af bestyrelsen for LAG Fjordlandet for Region Sjælland og bestyrelsesposter i Fonden for Økologisk Jordbrug, ICOFTS og virksomheder, og har været med til at starte Svogerslev Græsningslaug.

En række mærkesager

Når det kommer til udvikling i den kommende periode, lister gruppen en række sager, de ønsker fokus på at udvikle. Herunder blandt andet udviklingen af fremtidens landbrugs- og skovlandsskab:

– Vi mener, at det store jordbrugs interesser har været for meget i fokus. Vi ligger i et område med stolte husmandstraditioner og dermed eksempler på, hvordan det brede folkelige samarbejde har og navnlig har haft stor betydning for naturindholdet i området. Flere gange er den natur og kulturhistorie søgt fremmet, men ”Godsejer-landskabets” værdi og betydning fremhæves for ofte efter vores opfattelse. Den historie og den folkelighed vil vi godt sikre en tydeligere plads. Ikke bare i historien, men også for udviklingen af fremtidens landbrugs- og skovlandskab, skriver de i pressemeddelelsen.

Derudover nævner de et ønske om at udvikle drikkevandsbeskyttelsen, lavbundsjordsopstemning og skovrejsning til fordel for klimaet, og udvikling af samarbejde mellem nationalpark og den kommende naturnationalpark i Bidstrupskovene:

– Sammenhængen mellem den nye Naturnationalpark og den eksisterende Nationalpark ser vi gerne udviklet, således at afgræsning og naturpleje får en større folkelig forankring.

Gå andre veje

Derudover nævnes et ønske om, at nationalparken skal have en større rolle i udviklingen af markedet for gastronomiske produkter, og at genetablere offentlig adgang til stisystemer, foruden et ønske om, at nationalparken rejser diskussionen om, hvem der skal eje og have gavn af jorden i fremtiden:

– Strukturudviklingen gør, at der snart kun er to gårde tilbage i hvert et sogn. Kirkegården og ham, der har opkøbt alle de andre. Det er muligt at gå andre veje, og vi så gerne, at nationalparkerne var med til at rejse diskussionen: Hvem er det, der skal eje og have gavn af jorden i fremtidens Danmark, slutter de i pressemeddelelsen.

Underskriv.net og Facebook bliver tilgængelig for yderligere information snarest.