Lerbjergskoven købt af Naturfonden

Lejre Kommune, Den Danske Naturfond og Nationalpark Skjoldungernes Land har lavet en samarbejdsaftale om Lerbjerg Skov, som forbliver tilgængelig for alle.

Fra venstre Lars Vedsmand (nationalparken), borgmester Carsten Rasmussen (S) og formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, som underskrev aftalen om Lerbjergskoven. Foto: Agnete Vistar

Lerbjergskoven underskrift

Foto: Agnete Vistar