Grusbanden tæppebombede åen

20 frivillige har lagt skjulesten ud til ørred-ynglen i Tokkerup Å under 2. etape af vandløbets restaurering.

Frivillige i færd med at kaste skjulesten ud i Tokkerup Å på 2. etape af restaureringen af vandløbet. Foto: Agnete Vistar

Frivillige i færd med at kaste skjulesten ud i Tokkerup Å på 2. etape af restaureringen af vandløbet. Foto: Agnete Vistar

Foto: Agnete Vistar