Genåbning af Glim Skole spøger

S og EL vil have en analyse af, om der er grundlag for at genåbne Glim Skole, når – eller hvis – FGU Lejre i Glim lukker. Men et stort flertal nedstemte ændringsforslaget.

Genåbning af lille skole spøger

FGU Lejre er indstillet af FGU’s bestyrelse til lukning - dog uden Lejres stemme. Tidligere var bygningen sæde for Glim Skole. Foto: Ea Lykke Schausen

Foto: Ea Lykke Schausen

Egentlig handlede et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden mandag aften om tiltrængt udvidelse af Hvalsø Skole og Allerslev Skole. Et projekt til 110 millioner kroner henover de kommende år.

Men pludselig smed Ivan Mott (EL) en håndgranat ind i debatten. FGU-skolen i den tidligere Glim Skole bliver lukket, sagde han:

– Jeg kunne godt tænke mig at se en analyse om, hvorvidt der er børnetal i lokalområdet til at genåbne Glim Skole. Og en analyse af, hvad det vil koste at bringe Glim Skole tilbage, sat op imod hvor stor omkostningerne til en entreprise på Allerslev Skole vil være, sagde Ivan Mott, der beskrev fremtiden for Allerslev Skole som en “mastodontskole”.

Og det fik debatten ind på et nyt spor. Ole Blickfeldt (DF), som er formand for Udvalg for Job, Arbejdsmarked og Integration, gjorde opmærksom på, at FGU-skolen altså ikke er aflivet endnu. Skulle man ikke lige få afgjort FGU’s skæbne først?

Kampen ikke slut

– Kampen om FGU i Glim er på ingen måde slut endnu. Vi er nogle mennesker, der kæmper en brav kamp for at se om vi kan redde den. Det er nemlig et rigtigt fantastisk sted, hvor der bliver holdt hånden under nogle meget sårbare unge mennesker. Jeg håber, vi lykkes med at få ministeren i tale til at tage den rigtige beslutning – nemlig at bevare den, sagde Ole Blickfeldt.

– Jeg har også stærke følelser for Glim Skole, og jeg var én af dem, der tordnede den gang den skulle lukkes. Hvis det ulykkelige skulle ske, at FGU ikke længere er i Glim, og der står nogle brugbare lokaler, som rimer på folkeskole, ser jeg ikke, at en renovering og udbygning af Allerslev Skole skal stå i vejen for, at der kan ske noget i Glim, hvis der er børn nok, sagde han.

Glim Skole fik dødsstødet af politikerne i 2012. Siden kom produktionsskolen Kohinoor til i bygningerne, siden med titlen FGU Lejre.

Ministeren beslutter

Borgmester Tina Mandrup (V) bekræftede, at paraply-organisationen FGU’s bestyrelse har indstillet, at skolen i Glim skal lukke:

– Men det er ikke noget, som kommunen eller FGU kan beslutte. Det er en ministeriel beslutning, om den skole skal nedlægges. Derudover er der et opsigelsesvarsel, så jeg tror næppe, der kommer til at stå en tom skole derude til august, sagde borgmesteren og fortsatte:

– Men det er klart, Ivan, at vi skal være opmærksomme på, at der kan komme til at ligge en udmærket bygning der. Det må vi tage stilling til, når den tid kommer.

– Jeg er ked af, at du beskriver Allerslev Skole som en mastodontskole. Det er et negativt signal at sende i forhold til, at vi har en rigtigt, rigtigt god skole…Det vi taler om er en udvikling til en fuldt udbygget tresporet skole. Og det er pædagogisk og fagligt en god størrelse. Vi ved fra forældre og personale, der virkelig er pres på derovre, så det handler om at komme i gang og være imødekommende over for det behov, som vi har kendt til et stykke tid, fastslog Tina Mandrup.

Hurtig analyse?

Carsten Rasmussen (S) syntes, det kan blive interessant at få lavet en analyse for, om der er børnegrundlag for at genåbne Glim Skole. Vi kan jo ikke vente – så bruger vi pengene to gange. Udbygger ét sted, og næste år bygger noget et andet sted…Det er bedre at være på forkant, sagde han.

Han slog på, at politikerne bør få en hurtig analyse, og det endte i øvrigt med, at Ivan Mott fremsatte et ændringsforslag om at udskyde beslutningen om at sætte gang i forprojekter til udbygning af Allerslev og Hvalsø skoler, så man kan nå at få en analyse inden.

Mikael Ralf Larsen (SF) advarede imod at udsætte sagen om udbygning af Hvalsø og Allerslev skoler – han er bekymret for, hvordan det i givet fald ville stille kommunen i sagen. Og det kunne få nogle konsekvenser, som ikke er til at gennemskue her og nu. Plus at kommunen står med nogle bygninger i Glim, som man ikke ved hvornår frigives – eller om de bliver det.

Det lykkedes ikke S og EL at forhindre, at der bliver bevilget penge her og nu til opstart af de to projekter til Hvalsø og Allerslev skoler. V, K, DF, R og SF udgjorde et klart flertal, og der vil nu blive sat skub i alle forberedelserne med rådgivning og forundersøgelser.