Endelig restaureres kendt fortidsminde

Store revner i en dæksten i den dobbelte jættestue ved Kyndeløse, også kendt som Møllehøj, fik tilbage i 2019 Slots- og Kulturstyrelsen til at spærre den velbesøgte gravhøj af. Nu, mere end tre år efter, er fortidsmindet ved at blive restaureret.

Se billeder og video: Endelig restaureres kendt fortidsminde
Foto: Thomas Olsen