Boligplaner vækker kritik: – Det bliver helt vildt

Foto: Holger Vincents
Et nyt boligområde er under udvikling i Ejby på en 8,1 hektar stor grund ved Lindegården. En gruppe naboer er dog særdeles skeptiske, efter at udkast til et lokalplanforslag er blevet offentliggjort. Kort: Lejre Kommune.
Et nyt boligområde er under udvikling i Ejby på en 8,1 hektar stor grund ved Lindegården. En gruppe naboer er dog særdeles skeptiske, efter at udkast til et lokalplanforslag er blevet offentliggjort. Kort: Lejre Kommune.

Ejby: Det er selve Ejbys dna, der er på spil.

Så klar er meldingen fra naboerne til en ny udstykning i den lille landsby, der netop nu er under udvikling. Projektet er ikke modnet tilstrækkeligt til, at det er klar til at blive sendt i høring. Alligevel råber de lokale allerede nu vagt i gevær, efter kommunen har delagtiggjort dem i et udkast til et lokalplanforslag for området.

– Man flytter til Ejby for at leve i pagt med naturen og historien, som blandt andet ses, hvis man kører en tur ned ad Strandvejen og kaster et blik på husene. Det er det, man ødelægger, hvis det nuværende lokalplanforslag bliver til virkelighed, fortæller Jan Larsen, der har boet i Ejby i de seneste 22 år og er blandt 30 underskrivere på et nabohøringssvar til LK 77, der i sidste ende skal sætte rammerne for Lindegården-udstykningen.

Lokale udviklere

Det er to lokale udviklere, der ifølge det foreløbige lokalplanforslag ønsker at omdanne de 8,1 hektar bar mark mellem Ejby Havnevej og Anders Rasmussens Vej til et nyt boligområde med rækkehuse i to plan i en højde på op til 8,5 meter. Et halvt plan og én meter højere end den nuværende lokalplan tillader.

– De nuværende 7,5 meter, som den nuværende lokalplan tillader, er i forvejen voldsomt i forhold til de omkringliggende huse, men 8,5 meter bliver helt vildt, mener Jan Larsen, der selv bor på Anders Rasmussens Vej.

Borgermøde i kalenderen

Netop de to etager fik også i første omgang politikerne i Udvalget for Teknik & Miljø til at stejle over projektet. Efterfølgende har udviklerne imidlertid meldt tilbage, at de to etager er et kardinalpunkt, hvis økonomien i projektet skal hænge sammen, og derfor har udvalget nu indkaldt til et borgermøde den 11. november, før der træffes yderligere beslutninger i sagen.

– Det er et enigt udvalg, der har besluttet, at nu tager vi et møde med borgere og udviklere, så vi får sat gang i en dialog, inden vi går videre med projektet, forklarer Ivan Mott (EL), der direkte adspurgt svarer, at han personligt mener, man bør fastholde en maksimal byggehøjde på 7,5 meter.

For lidt grønt

Selve byggeriets volumen er imidlertid langt fra den eneste bekymring naboerne giver udtryk for i det brev, de har sendt til Lejre Kommune. Her rejser de ligeledes en kritik af, at de nuværende lokalplanforslag vil gøre indhug i de grønne områder, der i dag omgiver flere naturlige søer og en fredet jættestue. De hejser ligeledes et flag over for mulige lysgener fra de kommende parkeringspladser, og sidst men ikke mindst er de utilfredse med de materialer, som lokalplanforslaget lægger op til, at de kommende boliger skal opføres i. Materialer der ifølge underskriverne ikke harmonerer med det øvrige byggeri i Ejby.

– Vi har intet imod man bygger på området – det synes vi sådan set er en helt fin idé, bare man gør det ordentligt, så det passer til byen, siger Jan Larsen.

Mott: Fordele ved nye materialer

Ivan Mott mener, at det i den nuværende fase af arbejdet med lokalplanen er alt for usikkert at tale om, præcis hvor meget eller hvor lidt grønt, der kommer til at omgive de fremtidige boliger.

Samtidig bør det være muligt at finde en løsning, hvor nyere byggematerialer spiller sammen med det eksisterende byggeri i Ejby, lyder det.

– Man må også have for øje, at nyere materialer er mere genanvendelige og klimavenlige, siger udvalgsformanden.

Mediecentret har været i kontakt den ene af de to udviklere af Lindegården-udstykningen. Her lyder meldingen, at man ikke ønsker at kommentere naboernes kritik, før et færdigt lokalplanforslag er klar til at blive sendt i høring.