117 boliger på vej ved Sonnerup

To boligområder planlægges nord for Ordrupvej ved Kirke Sonnerup. Et nyt vejkryds er besluttet; nu arbejdes videre med planerne.

En skitse over 1. etape af Eghøjparken. Til venstre for det farvelagte område (mod vest) ses placeringen af Slåendigets boliger. Mod syd (forneden) ses Ordrupvej; det nye kryds med vejadgang ses til højre i billedet. Lejre Kommunes materiale

En skitse over 1. etape af Eghøjparken. Til venstre for det farvelagte område (mod vest) ses placeringen af Slåendigets boliger. Mod syd (forneden) ses Ordrupvej; det nye kryds med vejadgang ses til højre i billedet. Lejre Kommunes materiale