Ledelse

Daglig ledelse

Administrerende direktør Jens Nicolaisen
Telefon: 20 19 41 32 – E-mail: jens.nicolaisen@sn.dk

Ansvarshavende chefredaktør Bente Johannessen
Telefon: 29 21 12 80 – E-mail: bente.johannessen@sn.dk

Økonomidirektør Tommy Voigt Hansen
Telefon: 30 10 33 04 – E-mail: tommy.hansen@sn.dk

Direktionssekretær Berit Lefoli Maibom
E-mail: berit.maibom@sn.dk

Direktionen
Mail: direktionen@sn.dk

Øvrige ledelse


Markedsdirektør Peter Trostmann
Telefon: 21 67 84 21
E-mail: peter.trostmann@sn.dk

Markedsdirektør Peter Fjeldal
Telefon: 40 33 35 05
E-mail: peter.fjeldal@sn.dk

Markedsdirektør Henrik Brøns
Telefon: 24 99 02 66
E-mail: henrik.broens@sn.dk

Markedsdirektør Lars Kryl
Telefon: 60 43 45 58
E-mail: lars.kryl@sn.dk

Markedsdirektør Søren Rasmussen
Telefon: 60 35 43 99
E-mail: soeren.rasmussen@sn.dk

Markedsdirektør Charlotte Pour
Telefon: 22 61 14 44
E-mail: charlotte.pour@sn.dk

Abonnementschef Mike Dige Svendsen
Telefon: 26 14 16 51
E-mail: mike.svendsen@sn.dk

Trykkeri- og distributionschef Niels Grinsted
Telefon: 60 35 43 81
E-mail: niels.grinsted@sn.dk

HR-chef Jane Petersen
Telefon: 88 42 03 02
E-mail: jane.petersen@sn.dk

It-chef Morten Krauw
Telefon: 20 27 20 26
E-mail: morten.krauw@sn.dk