Støtte til det frivillige sociale arbejde for 800.000 kroner

Foto: Bjørn Armbjørn
Dora Olsen, DF. Ny formand for Social- og Sundhedsudvalget.
Dora Olsen, DF. Ny formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget har bevilgede 822.000 kroner til 45 foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget har bevilget alle 55 indkomne ansøgninger, der hver især havde forslag til, hvordan det frivillige sociale arbejde kan udvikles i 2016.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Dora Olsen er glad for igen at kunne støtte mange af de foreninger, som hvert år yder en stor indsats i Køge Kommune:

– Den frivillige sociale indsats er utrolig vigtig for Køge Kommune. Jeg er derfor glad for, at vi fortsat kan støtte frivillige aktiviteter, som vi ved betyder rigtig meget for mange borgere. Det frivillige miljø spiller en vigtig rolle lokalt, så det er vigtigt, at kommunen støtter det økonomisk også ud over med rådgivning og sparring, siger hun.

Blandt ansøgningerne til støtte var både nye og eksisterende aktiviteter repræsenteret. De uddelte midler er fordelt til foreninger med målgrupperne 'børn og unge', 'udsatte og sårbare', 'ældre', 'sundhed, sygdom & handicap' samt 'flygtninge og integration'.

Nye tiltag som for eksempel opstarten af en lokal afdeling af Udviklingshæmmedes Landsforbund er blandt de initiativer, som nu modtager støtte. Ved tildelingen af midler har udvalget blandt andet lagt vægt på, at en aktivitet udgør en udvidelse af de samlede tilbud i kommunen.

Der blev i alt ansøgt for cirka 1,5 millioner kroner og bevilget støtte for 822.145 kroner fordelt på 45 foreninger, svarende til puljens samlede størrelse. Midlerne til frivilligt socialt arbejde bliver bevilget en gang årligt i Køge Kommune.