Skadeligt slam i Køge Bugt: Miljøordfører er blevet klogere men er fortsat bekymret

Forurening: Torsdagens samråd har ikke fjernet miljøordfører Jacob Jensens (V) utryghed over dumpningen af miljøskadeligt slam i Køge bugt som følge af etableringen af Lynetteholmen.

Køge Bugt: Jacob Jensen er meget forstående, når det kommer til bekymringen i lokalområdet over udsigten til 2,3 millioner kubikmeter slam i Køge Bugt fra Lynetteholm-projektet. Derfor havde han indkaldt til samråd torsdag, hvor miljøministeren og transportministeren deltog, for at forsøge at adressere og afmystificere en række ting i sagen.