P-pladser og støjvold rykker nærmere travl station

PARKERING OG STØJ: Forslag om flere parkeringspladser og forlænget støjvold ved Køge Nord Station sendes nu i høring. Særligt etableringen af p-pladserne kan dog have lange udsigter.

Med en ny lokalplan sikres det, at Køge Nord Station i fremtiden får yderligere 250 parkeringspladser på østsiden. Hvornår de etableres, er dog usikkert, da finansieringen ikke er på plads. Lokalplanen åbner desuden for, at støjvolden forlænges op til Egedesvej. Foto: Anders Fallesen

Foto: Anders Fallesen