Musikalske talenter får dårligere vilkår i tyndt befolkede områder

Musik: Syv borgmestre mødes onsdag med Folketingets Kulturudvalg for at få ændret regler for tilskud til musikalsk grunduddannelse.

En ny beregningsmodel af tilskuddet til MGK-centrene gør, at kurserne på dele af Sjælland har modtaget et markant lavere tilskud end tidligere.

Unge musikalske talenter i landets tyndt befolkede områder får markant dårligere vilkår i deres musikalske udvikling. Det frygter en række borgmestre, som onsdag får foretræde for Folketingets Kulturudvalg onsdag.

Årsagen er en ny beregningsmetode af tilskuddet til de musikalske grunduddannelser, der blandt andet har til formål at forberede talenterne til videregående uddannelser. Borgmestrene i de berørte områder vil nu have Christiansborg i tale. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Det kræver hårdt arbejde at pleje sit talent. Det kender unge talenter inden for musikkens verden alt til. Når det hårde arbejde kombineres med den rette støtte og udvikling, kan man nå langt – og støtten kommer meget ofte fra musikalske grundkurser – de såkaldte MGK-centre, som hører til under otte udvalgte musikskoler landet over.

– MGK-centrene er en hjørnesten i udviklingen af vores unge musikalske talenter. En varig budgetreduktion vil underminere årtiers arbejde på at skabe talentmiljøer i tyndt befolkede dele af landet, siger Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune.

En ny beregningsmodel af tilskuddet til MGK-centrene gør, at kurserne på dele af Sjælland uden for København, i Sydjylland og Midt- og Vestjylland siden 2021 har modtaget et markant lavere tilskud end tidligere. Tilsammen mister de tre centre tilskud, der betyder nedlæggelse af i alt 30 studiepladser, hvilket får konsekvenser for den støtte, som musiske unge talenter får tilbud om i de mere tyndt befolkede områder af landet.

En ny beregningsmodel af tilskuddet til MGK-centrene gør, at kurserne på dele af Sjælland har modtaget et markant lavere tilskud end tidligere.

Opråb til kulturudvalg

Borgmestrene i de berørte områder går nu sammen om at tale deres sag på Christiansborg, og har foretræde for Folketingets Kulturudvalg i dag, onsdag den 1. marts.

– Den historiske baggrund for oprettelsen af MGK-centrene var at skabe musikalske miljøer i områder, der ligger længere fra de store byers mere mangfoldige udbud. Derfor håber jeg, at man vil lytte til de bekymringer, vi har over den markant forringede mulighed vores lokale centre fremadrettet har for at løfte og udvikle musikalske talenter, siger Marie Stærke.

De musikalske grundskoler blev oprindeligt skabt med det formål at virke som musikalske, uddannelsesmæssige og kulturelle kraftcentre i de byer der ikke i forvejen havde et stærkt musikliv med mange spillesteder, konservatorier, symfoniorkestre og så videre, og som lå i landsdele med lavere befolkningstal og -tæthed. Derved bidrager centrene lokalt og regionalt med vigtige kultur- og uddannelsestilbud ikke mindst der hvor uddannelses- og kulturtilbuddene er få.

Fakta om MGK-centre

Det er Statens Kunstfond, der finansierer landets otte MGK-centre.

Da Kunstfonden i 2021 ønskede at øge bevillingerne til de fire store byer i København, Aarhus, Aalborg og Odense, var det MGK-centrene i yderområderne, der måtte betale prisen med store budgetreduktioner, svarende til nedlæggelse af 30 studiepladser.

En politisk aftale sikrede MGK Syd, MGK Midt-Vest og MGK Sjælland kompensation i 2022 og 2023, og aftaleparterne lovede at finde en permanent løsning på problemet. Dette er endnu ikke sket, og det betyder, at de tre centre ikke kan give svar til de mange ansøgere, der har søgt.

Borgmestrene i Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Herning, Skive, Viborg Holstebro og Køge Kommune har foretræde for Folketingets Kulturudvalg i dag, onsdag den 1. marts for at tale MGK-centrenes sag.

Kilde: Køge Kommune