Kortere skoledag: Varieret undervisning gør allerede en stor forskel