Besparelser: Lokale ledere inddrages i budgetproces

Lokale ledere inddrages i højere grad i arbejdet med det kommende budget, som rummer markante besparelser og behov for effektiviseringer.

Besparelser: Lokale ledere inddrages i budgetproces

Der var glæde ved indgåelsen af sidste års budgetforlig på Køge Rådhus, men også en vished om, at svære besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer venter forude. Foto: Jesper From

Foto: JESPER FROM