Der er valg til Lokaludvalget

Alle foreninger, råd og brugerbestyrelser mm. der har aktiviteter i Tingbjerg, Husum, Brønshøj eller på Bellahøj kan være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Lokaludvalget

I næste lokaludvalgsperiode fra 2022-2026 skal der være 25 medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. 10 medlemmer udpeges politisk af Borgerrepræsentationens partier og 15 medlemmer vælges via digital afstemning blandt foreninger i Brønshøj-Husum. Afstemningen om, hvilke 15 foreningsrepræsentanter, der skal sidde i Lokaludvalget foregår digitalt i perioden 14.-28. februar. Hver forening, der har tilmeldt sig til at stemme, får tilsendt et link, hvor de så stemmer på op til 9 kandidater. Foreninger kan tilmelde sig til at stemme til valget frem til den 7. februar, kl. 12.