Uddannelses(k)løft

Debat

I dag tager vi på Kalundborg Gymnasium imod årgang 22/23 på stx og hf. Vi har glædet os til at byde velkommen til 212 nye elever, som uden tvivl har ventet spændt på dagen, og som møder os med lige dele nysgerrighed og nervøsitet: Gad vide hvad jeg bliver udsat for? Gad vide om jeg er dygtig nok? På gymnasiet glæder vi os til at bidrage til, at så mange af kommunens unge som muligt får en uddannelse, og det er glædeligt, at der er så stort politisk fokus på at få løftet det generelle uddannelsesniveau i vores område.

I forsøget på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, har flere politikere på tværs af det politiske spektrum udtalt, at vi må uddannelsessnobberiet til livs. Underforstået: Mange unge vælger en ungdomsuddannelse, fordi det ikke er fint nok at være håndværker.

Jeg vil i dagens anledning venligt, men bestemt påpege, at gymnasieeleverne ikke – hverken dem vi byder velkommen i dag eller dem, vi sagde farvel til tilbage i juni – er snobbede. Faktisk langt fra. Og jeg har aldrig hørt en gymnasieelev tale dårligt om en kammerat, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Aldrig.

Og jeg tror, der er meget mere på spil end bare et uheldigt ordvalg, når vi anklager nogle for snobberi. Vi betvivler de unges ræsonnementer i forbindelse med deres valg – og indikerer, at de ikke tør være ærlige i deres valg, men ”blot vælger det, vennerne vælger” – altså det populære. Derudover sætter vi skel mellem mennesker, der bør behandles som den enhed, de er: Unge der tager en uddannelse.

Der er intet snobbet i at tage en uddannelse – uanset hvilken én af slagsen – heller ikke en ungdomsuddannelse, der giver rigtig mange gode kort på hånden.

Vi har bestemt brug for faglærte – både inden for håndværksfagene og for professionsfagene i den offentlige sektor. Det er dybt bekymrende, at søgetallene til sygeplejerske og folkeskolelærer på landsplan er så lave, som de er. Vi bør indrette fremtidens arbejdsmarked, så disse fag får behørig respekt, så de bliver attraktive valg for de unge. Det må bare ikke ske ved at tale andre uddannelser ned.

I mine øjne er der få ting så vigtige som at sikre fremtidige generationer, som skal finde løsninger på problemer, de ikke selv har skabt. Vi har brug for kreative, innovative unge, der vil ændre verden. Unge, der vil arbejde for en verden uden plastikøer i havene og en håbløs afhængighed af fossile brændstoffer leveret af udemokratiske stater. Unge, der vil kæmpe for mangfoldighed, frihed og tolerance. Dette sikrer vi gennem en uddannelsessektor, der hylder de unges videbegærlighed, nysgerrighed og kritiske sans. I den optik begynder vores nye elever på en genuin dannelsesrejse, når de træder ind ad gymnasiets hovedindgang i dag.

Moderne unge undgår langt hen ad vejen definerende og begrænsende valg – IKKE af snobberi, men af et behov for at holde alle døre åbne – altså være fri til at vælge sin vej i livet så længe som muligt. Det må aldrig blive et kritikpunkt fra os voksne. Vi har jo selv hoppet fra drøm til drøm, fra uddannelse til uddannelse, fra job til job. Giv dem rum og tid til at finde deres vej.

Vi skaber kløfter, hvis vi bliver ved med at kalde nogle med en anden uddannelse end andre for ”snobber”. De unge vil kalde det shaming. Det vil jeg også.

Trine Fogh Lauridsen

Rektor

Kalundborg Gymnasium