Stemmeoptællingen er i fuld gang

Stemmeoptællingen er i fuld gang rundt om i kommunen. I løbet af natten vil alle de optalte stemmer fra Kalundborg og Odsherred blive fragtet til Kalundborg Hallerne, hvor fintællingen finder sted onsdag,

V-formand: - Jeg tror på regering hen over midten
Foto: Per Christensen
Isabella Jensen var en af de allersidste vælgere, som nåede at afgive sin stemme i Kalundborg Hallerne. Foto: Per Christensen

Klokken var et par minutter i 20.00 da Isabella Jensen fra Kalundborg som en af årets allersidste vælgere afgav sin stemme i Kalundborg Hallerne. Herefter gik valgformand Niels Erik Sørensen traditionen tro ud foran valgstedet og kaldte til de fire verdenshjørner, så eventuelle vælgere som endnu ikke havde nået at afgive deres stemme fik en sidste chance- Da ingen meldte sig gik valgformanden tilbage i hallen, døren blev låst efter ham, og optællingen blev sat i gang.

– Det er lidt lettere end ved kommunalvalget, hvor vi både skulle tælle stemmer til kommunalbestyrelsen og regionsrådet og derfor havde to stemmesedler, som vi skulle holde styr på. Vi har haft lidt uenighed om hvornår vi er er færdige, men jeg regner bestemt med at optællingen er gennemført inden klokken 23.00 – måske før, siger valgformanden.

Fremgangsmåden er den samme alle valgsteder rundt om i kommunen. De valgtilforordnede fordeler først stemmesedlerne på de enkelte partier. Herefter optælles stemmesedlerne i hånden, for at fastslå hvor mange stemmer hvert parti har fået. Til sidste optælles de personlige stemmer.

Efterfølgende skal der gennemføres en fintælling, der skal sikre at resultatet af den første optælling er korrekt. Denne fintælling foregår i Kalundborgkredsen i Kalundborg Hallerne. Derfor skal de optalte stemmesedler fra alle valgstederne i både Kalundborg og Odsherred Kommuner i løbet af natten fragtes til hallerne. Det er brandvæsnet der sørger fra transporten. Når stemmesedlerne ankommer til hallerne låses de inde i et sikkert lokale, indtil fintællingen begynder onsdag morgen.

Eneste undtagelse er stemmesedlerne fra Sejerø, der først ankommer til Kalundborg Hallerne i løbet af onsdagen, da færgerne ikke sejler om natten.