Spare-krav til haller

Hallerne i Kalundborg regner med et mer-forbrug på 1,5 mio. kr. i år. – Det må I selv klare, lyder det fra politikerne.

Foto: Torben Husted Rasmussen

Som det ser ud lige ud, så ender 2009 med, at Kalundborg Hallerne slutter med et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

– Der er uacceptabelt og meget utilfredsstillende. Udvalget siger til hallerne, at det skal rettes op, inden året er omme, lyder det fra formand for kultur- og fritidsudvalget, Peter Jacobsen (DF).

Sidste år var der politisk enighed om at tilføre ekstra 400.000 kr. til hallernes budget med det helt klare signal, at så skulle fremtidige budget-rammer overholdes.

I kraft af reglerne for, hvad man må overføre fra det ene til det følgende budgetår, kan Kalundborg Hallerne vælge at overføre op til 600.000 kr. Hvilket imidlertid blot betyder, at hallerne så at sige starter 2010 med at snuppe 600.000 kr., der blev brugt året før.

Tilbage står 900.000 kr. Dertil kommer, at en større udredning af konti mellem hallerne og kulturstaben er i gang, og det skønnes, at det kan betyde, at hallerne får i størrelsen 200.000 til 300.000 kr. tilført. Det er indtægter, som retteligen tilhører hallerne for ydelser, der ikke er kommet på plads i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne.

– Men under alle omstændigheder skal hallerne sørge for, at der er balance, når året er omme, siger Peter Jacobsen efter det seneste møde i kultur- og fritids-udvalget.

thr nordvest.dk