Sjuskefejl med datomærkningen

Holdbarheden for chokoladeskeerne, produceret af Frellsen og solgt i Fiona?s Verden i Kalundborg, var sat til november 2016. Årstallet er derefter blevet ændret til 2017 med håndskrift. Foto: Ulrik Reimann
Holdbarheden for chokoladeskeerne, produceret af Frellsen og solgt i Fiona?s Verden i Kalundborg, var sat til november 2016. Årstallet er derefter blevet ændret til 2017 med håndskrift. Foto: Ulrik Reimann

Kalundborg: Det var en let bitter smag, der fik kunden til at tjekke holdbarhedsdatoen for chokoladeskeer købt i Fiona's Verden i Kalundborg, og kunden undrede sig meget, da hun så, at holdbarheden tilsyneladende var blevet fremskrevet et helt år. 2016 var streget ud på etiketten, hvor der med håndskrift var påført »2017«.

– Det vil jeg gerne have en fornuftig forklaring på, erklærede kunden, da hun afleverede tre ubrugte chokoladeskeer på Nordvestnyts redaktion.

Indehaveren af Fiona's Verden, Hanne Mølsmark, forklarede, at chokoladeskeerne var kommet hjem lige før jul, og ved fejl havde man i butikken skrevet »2016« på etiketterne:

– Da fejlen blev opdaget, rettede vi det i hånden på grund af travlhed. Der er ingenting i vejen med produktet, forsikrede Hanne Mølsmark, mens hun fjernede flere lignende poser med chokoladeskeer, som ifølge etiketten blev for gamle i november 2016, fra salgsudstillingen i butikken.

– Det er en stor sjuskefejl, og jeg jeg ville ønske, at kunden var kommet til butikken med klagen, så fejlen kunne være blevet rettet hurtigere, siger Hanne Mølsmark, som nævner, at Fiona's Verden har elite-smiley.

Butiksindehaverens forklaring er man ikke tilfreds med hos Frellsen, der har fremstillet chokoladeskeerne, som er blevet ompakket i Fiona's Verden:

– Der er flere fejl på etiketten, som Fiona's Verden har lavet, men som bærer Frellsens navn. Derfor flyttes ansvaret over på os juridisk. Det er ikke i orden at skrive en ny dato eller nyt årstal i hånden, fastslår Henrik Frellsen, som vil sørge for, at der bliver taget kontakt til Fiona's Verden i Kalundborg.

Fødevarestyrelsen fastslår, at en fødevarevirksomhed, som udelukkende anvender eller sælger en færdigpakket fødevare, ikke kan holdbarhedsforlænge produktet.

– Det er som udgangspunkt kun den, der har produceret fødevaren, som kan holdbarhedsforlænge en færdigpakket fødevare mærket med »bedst før«. Producenten formodes at have givet fødevaren den korrekte holdbarhed fra starten ud fra en betragtning om, at fødevaren bevarer kvalitet og specifikke egenskaber til og med den fastsatte dato. Hvis producenten alligevel vurderer, at fødevaren kan holde sig længere end først angivet, så skal producenten begrunde årsagen til holdbarhedsforlængelsen, forklarer Charlotte Jensen fra Fødevarestyrelsen.

I forbindelse med henvendelsen om chokoladeskeerne, der ifølge etiketten fik forlænget holdbarheden med et år, har Fødevarestyrelsen orienteret den respektive fødevareenhed, så den tilknyttede tilsynsførende er opmærksom på forholdet, som førte til et kontrolbesøg hos Fiona's Verden i Kalundborg onsdag.

– Vi kan med stolthed sige, at vi har haft besøg af fødevaremyndighederne, og de fandt den uheldige, menneskelige fejl under bagatelgrænsen, og der ikke blev fundet andre lignende fejl ved etiketteringen i øvrigt. De så ingen grund til indskærpelser, fortæller Hanne Mølsmark.