Rekordomsætning hos Kalundborg Havn

Årsrapport: Især har Ny Vesthavn været årsag til, at Kalundborg Havn kan fremlægge deres hidtil bedste regnskab. På fem år er omsætningen steget 94%.

Kalundborg Havn har netop afleveret en årsrapport, der viser en rekordstor omsætning på 59,8 millioner kroner. Især har Ny Vesthavn været med til at sikre den øgede omsætning.

Foto: Per Christensen

Mandag den 27. marts godkendte Kalundborg Havns bestyrelse, med Jesper Wienmann Hansen i spidsen, den fremlagte årsrapport, der viste den største nettoomsætning nogensinde i havnene historie.

Den var på ikke mindre end 59,8 millioner kroner, og det er det højeste, som havnen nogensinde har opnået. Fremgangen skyldes først og fremmest nye aktiviteter på Ny Vesthavn herunder containerterminalen.

– Vi er naturligvis meget stolte over at have opnået et så godt resultat i 2022. Selvom noget af væksten er sket på en utrolig trist baggrund, nemlig krigen i Ukraine, er vi glade for den megen aktivitet, der har været på containerterminalen i løbet af året. Samtidig hæfter vi os ved, at der har været vækst over hele linjen. Ikke kun containerterminalen har bidraget. Blandt andet har virksomheder som Avista Green også har haft godt gang i forretningen i løbet af året, ligesom landbrugsprodukter stadigvæk bidrager til den samlede omsætning. Det samme gælder arealudlejning til en række kunder, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

Kalundborg Havn har netop afleveret en årsrapport, der viser en rekordstor omsætning på 59,8 millioner kroner. Især har Ny Vesthavn været med til at sikre den øgede omsætning.

I forhold til 2021 er nettoomsætningen vokset 42%, og hvis der sammenlignes med de seneste fem år, er det en fremgang på hele 94%.

Travlhed på alle parametre

Udover den almindelige aktivitet har der i løbet af 2022 været ekstraordinært travlt med ind- og udskibning samt opbevaring af containere, som på grund af krigen i Ukraine af forskellige årsager ikke kunne slutleveres.

Det er dog ikke kun containerterminalen, som har bidraget til væksten. Rent faktisk har væksten været jævnt fordelt på alle parametre.

Havnen i tal

Der blev i alt håndteret 1,2 millioner tons gods på Kalundborg Havn i 2022, hvilket var 34 % mere end i 2021, som også var et vækstår. Her voksede godsmængderne nemlig 21% i forhold til 2020.

Der har i 2022 i alt været 389 skibsanløb, eksklusivt færger og slæbebåde med videre, mod 350 i 2021.

Bruttofortjenesten i 2022 beløb sig til 33,9 millioner kroner, hvilket er en fremgang på 30% sammenlignet med 2021.

Årets resultat endte på 6,5 millioner kroner, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til 2021.

Havnens årsrapport viser desuden en egenkapital på 304.4 millioner kroner og en soliditet på 60,25 %

Nye bygninger på havnen

Efter færdiggørelsen af Ny Vesthavn har der ikke været igangsat de helt store anlægsarbejder. Til gengæld har havnen nu påbegyndt nye anlægsinvesteringer i henholdsvis en bygning til Told- og Veterinærkontrol samt en bygning, der skal rumme værksted og velfærdsfaciliteter til havnens egne medarbejdere. Begge bygninger kommer til at ligge på Ny Vesthavn.

– Vi ser frem til, at disse to byggerier bliver afsluttet senere på sommeren. Ikke mindst vil Told- og Veterinærkontrollen bidrage til den fortsatte vækst på containerterminalen. Samtidig er vi glade for, at vi kan finansiere byggeriet ud fra havnens likvide midler. Vi skal være glade for, at havnen har en god og solid økonomi, der gør sådanne byggerier mulige uden, at vi skal ud og låne kapital udefra, siger havnebestyrelsesformand Jesper Wienmann Hansen

Bestyrelsen har nu sendt regnskabet til Kalundborg Kommunalbestyrelse med dens anbefaling for godkendelse.

Havnedirektør Bent Rasmussen er meget tilfreds med omsætningen hos Kalundborg Havn.