På sporet af Bakkefolket

Bakkefolket er et mystisk folkefærd, som ifølge de gamle sagn og myter skulle bebo Sejerø og Nekselø. De danner centrum for en ny attraktion på de to nordvestsjællandske øer, som har præmiere på lørdag den 21. juli.

På begge øer vil der blive opstillet en række små træfigurer inspireret af de lokale sagn om Bakkefolket. Disse figurer vil hver især være udstyret med en QR-kode, som man med sin mobiltelefon kan scanne, hvorefter man kan høre en af tre forskellige fortællinger. De to af fortællingerne er mest for voksne og handler om øernes natur og historie, mens den tredje fortælling er mest for børnene og er et egentligt hørespil med udgangspunkt i sagnene om Bakkefolket.

Projektet har fået navnet »Fortællinger fra Sejerø og Nekselø«, og udspringer af et gammelt ønske i Kalunbdorg Kommune om at skabe mere og bedre turistinformation på øerne. Som projektleder ansatte man Stine Elmbæk Jacobsen, der har interviewet øboerne og er gået på jagt i Dansk Folkemindesamling efter de gamle historier.

– Jeg er selv kommet på Sejerø i gennem flere år, da min kærestes familie har sommerhus på øen, så jeg kendte øerne ganske godt på forhånd, fortæller hun.

Mange af fortællingerne er indtalt af de øboere, som Stine Elmebæk Jacobsen har interviewet i forbindelse med projektet. Hørespillet er til gengæld indspillet af egentlige skuespillere. Her har øboerne dog også fået lov at spille en rolle.

– Øboerne spiller med i hørespillet. For eksempel spiller Sejerøs fyrpasser sig selv i hørespillet, fortæller Stine Elmebæk Jacobsen.

Flere kunstnere og skuespillere har også medvirket omkring projektet. Således har multikunstneren Søren Brynjolf skåret de 11 træskulpturer, mens illustratoren Claus Rye har leveret tegninger af Bakkefolket til projektets hjemmeside og de brochurer om projektet, sóm man snart vil kunne finde på de lokale færger og andre steder på øerne. Endelig har Janus Hecht komponeret den musik som ledsager lydoptagelserne.

Man kan også høre fortællingerne på Visit Vestsjællands hjemmeside fra på lørdag.