Opsøgende gadeteam kan fortsætte arbejdet

Foto: Anna Egeris Karstoft