Landsby kalder Christiansborg med konkrete forslag til bedre vejløsning

Bjergsted: Borgere ønsker fortsat, at motorvejen rykkes cirka 200 meter væk fra Bjergsted og ud i grusgravområdet, hvor den ikke generer nogen, fordi den så ligger mere nord end vest for landsbyen. Borgerne vil også drøfte nationalpark med politikerne.

<p>I forslaget “En klogere Kalundborg motorvej” er skitseret en løsning, der i sin helhed tager hensyn til lokalt erhvervsliv, landsbyen og dens beboere &#8211; og til naturen. Og det er det forslag, som borgere fra Bjergsted i næste uge vil drøfte med Folketingets Transportudvalg.</p>