Længe ventet cykelsti blev langt billigere end forventet

Foto: Bjarne Robdrup
Daværende udvalgsformand Svend Erik Autzen (V) klippede i 2016 snoren over til den nye cykelsti mellem Løve og Høng. Siden er belysning og beplantning kommet til. Foto: Bjarne Robdrup
Daværende udvalgsformand Svend Erik Autzen (V) klippede i 2016 snoren over til den nye cykelsti mellem Løve og Høng. Siden er belysning og beplantning kommet til. Foto: Bjarne Robdrup

Offentlige myndigheder bliver ofte udsat for kritik for »manglende« evne til at beregne omkostninger ved byggeri af nyanlæg. Som regel, fordi prisen ender med at blive pænt højere end forvaltningerne nåede frem til.

Men sådan er det ikke, når talen falder på cykelstien mellem Høng og Løve. En cykelsti, som borgere i området har efterspurgt i årtier. Kommunalbestyrelsen i Kalundborg besluttede i 2015 at give en anlægsbevilling på tre millioner kroner til etablering af den omtalte cykelsti mellem de to byer.

Arbejdet blev afsluttet i 2015 og 2016. Og nu foreligger anlægsregnskabet. Det viser et mindreforbrug på 847.422 kroner. Rådgivning og projektering kostede godt 474.000 kroner, mens entreprenør- og håndværkerudgifterne beløb sig til 1.660.450 kroner. Dertil kommer timeforbrug

og øvrige omkostninger på ialt godt 17.000 kroner.

Samlet pris: 2.152.578 kroner.

Det udløser et »overskud« (som altså er et mindreforbrug) på de omtalte 847.422 kroner.

Mere i Nordvestnyt.