Kort fortalt om en international profil

FØDSELSDAG: Lektor, EU-diplomat, ambassadør – og godsejer. Kort om Merete Juhl, Store Flinterup.

Kort fortalt om en international profil

KALUNDBORG: Merete Juhl er født i 1972, gift og har en datter på 10 år. Er i forbindelse med ansættelsen i toppen af Landbrug & Fødevarer vendt hjem til Danmark, hvor hun i 2021 købte Store Flinterup i Flinterup vest for Tissø – planteavlsbrug med cirka 200 hektar, der er bortforpagtet. Opvokset på slægtsgården Vældegård ved Spørring i Østjylland.