Kattegat-modstandere fik foretræde på Christiansborg

POLITIK: Repræsentanter fra ”Nej til Kattegat-forbindelsen og Højhastighedstog i Vestsjælland” stillede kritiske spørgsmål i møde med Transportudvalget.

Kattegat-modstandere fik foretræde på Christiansborg

KALUNDBORG: Niels Erik Danielsen og Morten Carlsen fra foreningen ”Nej til Kattegat-forbindelsen og Højhastighedstog i Vestsjælland” fik tirsdag foretræde for Transportudvalget på Christiansborg.

Her fremlagde de en lang række synspunkter, der taler imod en politisk beslutning om en Kattegat-forbindelse. Ved foretrædet var Transportudvalget repræsenteret ved Jens Meilvang, LA, Niels Flemming Hansen, Konservative, Jette Gottlieb, EHL, Peter Juel Jensen, Venstre, Malthe Larsen, Socialdemokratiet, Thomas Monberg, Socialdemokratiet og Kenneth Fredslund Petersen fra Danmarksdemokraterne.

Ingen ved i dag, hvor Kattegat-projektet er placeret på den politiske dagsorden. En forundersøgelse af en eventuel forbindelse gav ikke grundlag for at igangsætte projektet, men der var politisk opbakning til yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser, som daværende transportminister Trine Bramsen udtrykte det i juni 2022.

I foretrædet pegede modstanderne på, at “det er luskeri, når Sund & Bælt i september 2022 udsendte et rådgiverudbud om en rammeaftale om konsulentydelser til 80 millioner kroner. De har dog trukket udbuddet tilbage, men kun fordi modstander-foreningerne reagerede”, som det blev udtrykt.

– Det er uklart for os, hvilken status ”Kommissorium for yderligere undersøgelser af natur-, miljø- og klimakonsekvenser af en fast Kattegatforbindelse”, fra August 2022 har, understregede Niels Erik Danielsen og Morten Carlsen i mødet.

Niels Erik Danielsen (tv) og Morten Carlsen på Christiansborg inden mødet i går med Transportudvalget. Privatfoto

De påpegede også, at MobilityWatch 19 januar i år bragte en artikel om en Femern-retssag mellem EU-Kommissionen og den danske stat om statstøtte til Femern-forbindelsen:

– Vi har fået oplyst, at den hidtil påtænkte statsstøtte i form af lån med ubegrænset statsgaranti er ulovlig, sagde de og tilføjede det urimelige i, at modstanderne ikke får offentlig støtte – i modsætning til Kattegat-komiteen.

BR