Kamp om pladser i udvalg

valg: På indstillingsmødet til Folkeoplysningsudvalget forleden kunne de uniformerede korps ikke blive enige om, hvilke to medlemmer som skulle indstilles.