Grønt lys for ny golfbane på Sejerø

Næsten præcis et år efter at Kalundborg Kommune oprindeligt gav Sejerø Golfklub den landzonetilladelse, der skulle give klubben mulighed for at anlægge en golfbane ved Horsekær på Sejerø, er Natur- og Miljøklagenævnet nået frem til en afgørelse. Nævnet stadfæster kommunens oprindelige aftale, og dermed er den sidste forhindring for etableringen af en golfbane på Sejerø ryddet af vejen.