Flertal i regionsråd for gravetilladelse

Regionsrådet giver Stenrand Grusgrav tilladelse til udvidelse af graveområde. Løsgængeren Gitte Simoni stemte dog imod.

Flertal i regionsråd for gravetilladelse

Gitte Simoni (løsgænger) stemte imod at give tilladelse til grave efter råstoffer ved Stenrand, da 10,8 hektar af det ansøgte område er beliggende udenfor det tilladte graveområde. Foto: Jan Partoft

Foto: Jan Partoft