25 procent unge er overvægtige

Elever løb for syge børn og deres døde ven
Foto: Aske Hald Knudstrup
Foto: Thomas Olsen 040621
  RYNKEBY LØB PÅ BREGNINGE BJERGSTED FRISKOLE
Foto: Thomas Olsen 040621 RYNKEBY LØB PÅ BREGNINGE BJERGSTED FRISKOLE

Kalundborg: Kalundborg Kommune placerer sig atter i den tunge ende i en analyse omkring overvægt blandt de ældste elever i folkeskolen.

25 procent af de 14-15-årige i kommunen var således overvægtig i perioden 2012-2018. Landsgennemsnittet er på 18 procent.

Det viser tal fra en ny stor analyse fra Danmarks Statistik og DTU Fødevareinstituttet.

Andelen placerer Kalundborg Kommune på niveau med Høje-Taastrup, Brøndby og Tønder kommuner, og lige efter Ishøj og Lolland, som har 28 procent overvægtige og svært overvægtige i udskolingen.

Samtidig viser analysen, at der også blandt de yngste børn i kommunen er lidt større problemer med overvægt end i resten af landet. Her er 15 procent overvægtige eller svært overvægtige, hvilket er tre procentpoint over landsgennemsnittet.

Analysen baserer sig på en enorm mængde data, indsamlet i årene 2012 til 2018. Ikke mindre end 711.410 børn leverer datagrundlaget, heraf 3627 børn i indskolingen og 1377 i udskolingen fra Kalundborg.

Uddannelse spiller rolle

Analysen kigger imidlertid også på andet end den geografiske fordeling af overvægt blandt børn. Der er nemlig også set nærmere på, hvordan forældres uddannelsesniveau afspejler sig i børnenes vægt.

Den del af analysen leverer muligvis lidt forklaring på, hvorfor Kalundborg har en større mængde overvægtige børn.

Tallene viser blandt andet, at 30 procent af børnene på landsplan, hvis forældre havde grundskolen som højest fuldførte uddannelse, var overvægtige eller svært overvægtige.

Det gælder omkring hver femte barn af forældre med en erhvervsuddannelse.

Både hvad angår voksne med grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse, ligger Kalundborg Kommune nemlig et godt stykke over landsgennemsnittet.

Gammel problematik

Problematikken med overvægt blandt børn og unge i Kalundborg Kommune er langt fra ny, og heldigvis har kommunen oplevet forbedringer i tallene gennem årene.

Hvor den nye analyse puljer en række år sammen, så har opgørelser tidligere vist, at over halvdelen af 9.klasse-eleverne var overvægtige eller svært overvægtige i 2014. Det tal var kun 21,5 procent i 2018.

Kommunen forsøger også med nye initiativer, blandt andet deltagelse i Bevæg dig for livet-kampagnen, at øge indsatsen på området.

I maj førte det til, at sundheds- og ældreudvalget sammen med børn- og familieudvalget satte sig for, at de ville samarbejde bredere i kommunen og kigge de nuværende indsatser igennem i sømmene.

– Jeg tror, at det er en generel opfattelse i kommunalbestyrelsen, at det er noget, vi gerne vil prioritere højere, sagde Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børn- og familieudvalget, dengang.

Lederen af Sundhedstjenesten i Kalundborg, Bodil Giversen, har tidligere givet udtryk for, at kommunen med fordel kunne øge den forebyggende indsats allerede fra da børnene er små.