Symbolsk spadestik indvier erhvervsområde

Foto: Anders Dall