Støj-forslag kan nå at ændre sig

Foto: Anders Dall
Som en del af borgermødet var der små "øer" i salen på Vibeholmskolen, hvor de fremmødte kunne høre mere om projektet. Her er det direktør Dan Hasløv fra arkitektfirmaet Halsløv & Kjærsgaard, der svarer på spørgsmål fra borgerne om støjvoldens design. Foto: Anders Dall
Som en del af borgermødet var der små "øer" i salen på Vibeholmskolen, hvor de fremmødte kunne høre mere om projektet. Her er det direktør Dan Hasløv fra arkitektfirmaet Halsløv & Kjærsgaard, der svarer på spørgsmål fra borgerne om støjvoldens design. Foto: Anders Dall

Støjreduktion, anlægsfase, miljøpåvirkninger og rekreative områder var i fokus, da Ishøj Kommune torsdag aften inviterede til borgermøde på Vibeholmskolen. Anledningen var kommunens forslag om en ny støjvold. Den skal strække sig cirka 3 kilometer langs Køge Bugt Motorvejen for at reducere støjgenerne for de boliger, der ligger i området. Forslaget går ud på at fælde størstedelen af den nuværende beplantning med træer på strækningen og i stedet anlægge en jordvold suppleret med støjskærme flere steder. Støjvolden kommer ifølge forslaget maksimalt til at være 12 meter høj og strækker sig fra Vejleåstien til området nord for Ørnekæret langs Ørnekærstien.

Under borgermødet blev projektet gennemgået med tre oplæg fra arkitektfirmaet Halsløv & Kjærgaard, Orbicon og Cowi, der gav uddybende detaljer om voldens udformning og rekreative områder, anlægsfasen og miljøpåvirkningen af projektet.

De fremmødte fik blandt andet at vide, at cirka 1.100 boliger vil opleve, at støjen fra motorvejen reduceres, så støjniveauet kommer under den vejledende grænseværdi på vejstøj på 58 db.

Grænsen til Greve

Projektforslaget lægger op til at dele anlægsfasen op i to dele, hvor første etape bliver den nordlige strækning fra Ishøj Stationsvej mod Vallensbæk, mens etape 2 dækker strækningen fra Ishøj Stationsvej ned mod Ørnekæret.

Der var dog flere borgere fra den sydlige del af Ørnekærs Vænge, som under borgermødet gav udtryk for, at de savnede svar på, hvordan kommunen vil dæmme op for støjen i netop deres område grænsende til Greve.

– Hvad har man tænkt sig at gøre ved den sydlige del af Ørnekærs Vænge? Der er absolut så meget støj, så man ikke kan holde ud at være der, lød det blandt andet fra en Ørnekær Vænge-beboer.

Borgmester Ole Bjørstorp (S) gav i den forbindelse tilsagn om, at den sidste strækning ned mod Greve også er noget, kommunen vil kigge nærmere på. Han lagde dog også vægt på, at det er noget, Ishøj Kommune skal nå til enighed om med Greve Kommune.

– Jeg har snakket med mange fra Ørnekærs Vænge, og det er også jer, der siger en masse i dag, så jeg vidste næsten, hvad der ville blive sagt. Jo, det skal med, sagde Ole Bjørstorp om det sidste stykke ned mod Greve, inden han uddybede:

– Når det ikke er med i første omgang, så er det jo fordi, det er i den dyre ende af hele projektet, og det er det sværeste.

Flere løsninger i spil

Under spørgerunden åbnede borgmesteren desuden op for, at det projektforslag, som er lagt frem, ikke nødvendigvis bliver det forslag, som byrådet endeligt vedtager. Ole Bjørstorp fremhævede, at Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge er de områder, der oplever de største støjproblemer, og at det derfor kan være nødvendigt med en mere individualiseret løsning end det samlede projektforslag med en vold på hele strækningen lægger op til.

– Der er ingen af os, der siger, at du skal lave en ensartet løsning i hele området. Og det kan godt være, at konklusionen på det her og den videre diskussion, vi skal have, vil være, at det er de områder, der har de største problemer, du skal tage fat på vedrørende vold, sagde borgmesteren om etape 2-strækningen.

Han påpegede desuden, at en anden løsning kan komme i betragtning for området nord for Ishøj Stationsvej, der er mindre kompliceret:

– Dét som nogen også har fortalt mig her i aften, men også tidligere, det er: Hvorfor kan man ikke lave en anden løsning over på den anden side, (Fra Ishøj Stationsvej til Vejleåstien red.) der kun består af en støjskærm. Der er jo ingen af os, der står og siger i dag, at man ikke kan gøre sådan, sagde borgmesteren.

En af de beboere, der bor i den sydlige ende af Ørnekærs Vænge, er Allan Iskov-Eskebæk. Han er umiddelbart tilhænger af kommunens forslag omkring en støjvold og fremhæver de rekreative ideer med løberuter og sociale samlingspunkter på volden. På baggrund af borgermødet mener han dog ikke, at det forslag, borgerne blev præsenteret for, bliver den endelige løsning.

– Jeg forventer ikke, at kommunen lukker den her sag med en støjvold på 12 meter efter det vi har hørt i aften. Jeg synes, at det er super interessant at høre om, at der også skal gøres noget ved den sydlige ende, sagde Allan Iskov-Eskebæk.

Forslaget er i offentlig høring frem til den 2. februar.